torsdag, mars 22, 2018

Här har ni tillgång till utgivningar av INFO-Bladet som går att läsa direkt på nätet! Tidigare utgivningar än 2016 finns under utgivningsarkiv.

Preliminära utgivningsdatum 2018:
Januari 27-28/1
Februari 24-25/2
Mars 24-25/3
April 21-22/4
Maj 19-20/5
Juni 16-17/6
Juli 7-8/7 
Augusti 25-26/8
September 22-23/9
Oktober 20-21/10
November 17-18/11
December 8-9/12
Manusstopp 19/1
Manusstopp 16/2
Manusstopp 16/3
Manusstopp 13/4
Manusstopp 11/5
Manusstopp 8/6
Manusstopp 29/6
Manusstopp 17/8
Manusstopp 14/9
Manusstopp 12/10
Manusstopp 9/11
Manusstopp 30/11

Annonsera hos oss!

Vid utebliven tidning:

Tel: 0455-235 90
E-post:
blekinge@sdr.se
Webb: www.sdr.se