fredag, oktober 20, 2017

Här har ni tillgång till utgivningar av INFO-Bladet som går att läsa direkt på nätet! Tidigare utgivningar än 2016 finns under utgivningsarkiv.

Preliminära utgivningsdatum 2017:
Januari 28/1
Februari 25/2
Mars 18/3
April 22/4
Maj 20/5
Juni 17/6
Juli 8/7 
Augusti 26/8
September 23/9
Oktober 21/10
November 18/11
December 9/12
Manusstopp 20/1
Manusstopp 17/2
Manusstopp 10/3
Manusstopp 14/4
Manusstopp 12/5
Manusstopp 9/6
Manusstopp 30/6
Manusstopp 18/8
Manusstopp 15/9
Manusstopp 13/10
Manusstopp 10/11
Manusstopp 1/12
Vid utebliven tidning:

Tel: 0455-235 90
E-post:
blekinge@sdr.se
Webb: www.sdr.se